PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

Międzynarodowy Certyfikat Przestrzegania
Zasad Równości Płci w Miejscu Pracy

CEPD N.V., jako pierwsza z czterech organizacji na świecie, uzyskała w 2013 roku dla swojej polskiej spółki DOZ S.A. Międzynarodowy Certyfikat Przestrzegania Zasad Równości Płci w Miejscu Pracy. Certyfikat przyznawany jest przez Fundację The Gender Equality Project (GEP), działającą przy Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, której głównym celem jest wyrównywanie różnic i kształtowanie zasad równości płci w procesie zatrudnienia. Przyznanie certyfikatu poprzedził trzystopniowy proces weryfikacji, odbywający się w latach 2011-2012, który objął m.in. kompleksową analizę danych dotyczących zatrudnienia w sieci Aptek Dbam o Zdrowie, anonimową ankietę wśród pracowników i wewnętrzny audyt. Ocenie podlegał m.in. wzajemny stosunek wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, system rekrutacji i awansów, udział kobiet w składzie organów zarządczych, dostęp do szkoleń czy elastycznych form zatrudnienia. Firma planuje uzyskanie certyfikatu na rynku litewskim, gdzie zatrudnia 1 300 pracowników.

Powrót