PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

Tytuł „Lider Polskiego Biznesu 2013” dla PGF URTICA Sp. z o.o.

25 stycznia 2014 r. spółka PGF URTICA Sp. z o.o. została uhonorowana tytułem i statuetką „Lidera Polskiego Biznesu 2013” w konkursie organizowanym przez Business Centre Club. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. W imieniu spółki nagrodę z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego odebrał Prezes PGF Urtica, p. Tomisław Bensari. Gala Liderów Polskiego Biznesu stanowiła zwieńczenie konkursu Lider Polskiego Biznesu, organizowanego przez BCC. Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej poprzez promowanie i nagradzanie firm wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, a także prowadzących działalność społeczną i charytatywną. Laureaci konkursu wyłaniani są na podstawie ankiet, w których muszą wykazać się m.in. wynikami ekonomicznymi, jakością i nowoczesnością produktów, podejmowanymi inwestycjami oraz dbałością o środowisko naturalne. Oceny firm dokonuje kapituła złożona z ekspertów wyłonionych przez Radę Organizatorów BCC.

Powrót