PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

LIST PREZESA

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządów Spółek Pelion Healthcare Group przekazuję Państwu raport z naszej działalności w 2014 roku.

Pelion jest niemal równolatkiem demokratycznej i wolnej Polski – gdy w 2014 roku obchodziliśmy w kraju 25-lecie demokracji, nasza firma świętowała 24. urodziny. W tym czasie Polska została liczącym się uczestnikiem Unii Europejskiej, a my zbudowaliśmy jedną z największych grup kapitałowych w branży ochrony zdrowia, stabilną firmę działającą w dwóch krajach UE – w Polsce i na Litwie. Jesteśmy dumni, że historia Pelion wpisuje się w historię wolnej Polski, że mamy swój wkład w budowanie nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego.

Naszym celem nieodmiennie pozostaje tworzenie kompleksowej oferty dla naszych klientów. Oferty innowacyjnej, bezpiecznej i rzetelnej. Pragniemy utrzymać pozycję lidera na rynku polskim i litewskim, nadal planujemy rozwijać nasze linie biznesowe. Ochrona zdrowia jest ogromnym wyzwaniem cywilizacyjnym. W tym kontekście postrzegamy rolę Pelion jako kreatora zmian, firmę wyznaczającą branży kierunek, w jakim należy podążać.

2014 był ważnym rokiem dla Polski – rokiem podsumowań i refleksji. Dla dystrybucji farmaceutycznej w Polsce był to jednak jeden z najtrudniejszych okresów w historii, głównie za sprawą niekorzystnych zmian w prawie. Skutki tych zmian uderzyły bezpośrednio w bezpieczeństwo obrotu lekami i ostatecznie – w efektywność całego systemu ochrony zdrowia. Przede wszystkim jednak był to kolejny trudny rok dla pacjentów, ze względu na konsekwencje, jakie niesie za sobą decyzja o wprowadzeniu sztywnych cen na leki refundowane i blokadę informacyjną pomiędzy aptekami i pacjentami. Uniemożliwiło to rozwój aptek w zgodzie z oczekiwaniami pacjentów. Obrót lekami refundowanymi stał się nierentowny dla przedsiębiorstw chcących utrzymać wysoki poziom usług, zwłaszcza dostępność leków, co jest jedną z przyczyn znacznego pogorszenia sytuacji aptek w Polsce. Także dla nas nie był to rok satysfakcjonujący pod względem wyników finansowych.

Dostosowując się do sytuacji rynkowej podjęliśmy konkretne działania, przede wszystkim w sektorze detalicznym, które umacniają nas jako organizację zorientowaną na klienta. Zbudowaliśmy bezpieczny i szczelny system obrotu lekami gwarantujący ich pełną dostępność w aptekach. Ma to ogromne znaczenie przede wszystkim dla pacjentów w Polsce, gdzie na skutek braku właściwej oceny skutków regulacji dotyczących dystrybucji leków doprowadzono do patologii w postaci nielegalnego wywozu leków. Nasze rozwiązania przynoszą pełną gwarancję bezpieczeństwa obrotu lekami i będą miały pozytywny wpływ na działalność firmy i konkurencyjność jej oferty. Stanowi on także bezpieczne rozwiązanie dla producentów leków, których produkty trafiają do pacjentów w Polsce zgodnie z ich przeznaczeniem.

Rozwijamy się dynamicznie, czego przykładem jest poszerzenie naszej działalności o sektor zdrowia i urody. W IV kwartale 2014 roku sfinalizowaliśmy transakcję nabycia Drogerii Natura i nowy rok rozpoczęliśmy z planem dalszego intensywnego rozwoju.

Nasza troska o klientów, a także o naszych biznesowych partnerów i inwestorów oraz konsekwencja w zarządzaniu i innowacyjność zostały docenione zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Po raz 24. zaowocowało to wzrostem sprzedaży i umocnieniem pozycji rynkowej. Jesteśmy wiarygodnym partnerem i umiemy dostosować się do wymogów rynku.

Uważamy, że podejmowanie konkretnych działań zmierzających do wzrostu komfortu leczenia i życia wynika także z zasad odpowiedzialności społecznej. Dlatego też prowadzimy i wspieramy projekty Fundacji „Dbam o Zdrowie” pomagając tym, którzy z powodu swojej złej sytuacji ekonomicznej nie mają dostępu do właściwego leczenia. Troszczymy się także o to, by nie zapomnieć o tradycji i wartościach polskiej farmacji, promujemy profilaktykę i aktywny tryb życia. Naszą dumą jest organizowany w Łodzi już po raz piąty w 2015 roku DOZ Maraton Łódzki z PZU.

Nasz wysiłek i troska o zrównoważony rozwój zostały docenione i dzięki zaangażowaniu całej firmy ponownie weszliśmy do Respect Index – indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dowodzi to, iż niezmiennie spełniamy najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu.

Ważne jest dla nas także, by wartości spółki znalazły swoje odzwierciedlenie w sposobie pracy i relacjach z pracownikami. Budujemy firmę otwartą i różnorodną, w której każdy ma możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, opartego o zaufanie i współpracę.

Jesteśmy przekonani, że sukces naszej firmy zależy od realizacji naszej strategii biznesowej, najwyższych standardów pracy całego zespołu i podejmowania wyzwań. Wierzymy, że skuteczne i elastyczne działania oraz znajdowanie innowacyjnych rozwiązań będą umacniać pozycję Pelion jako lidera. Mamy dobry plan dla ochrony zdrowia i umiemy go zrealizować.

Dziękujemy wszystkim Akcjonariuszom, Klientom, Partnerom i Pracownikom za współpracę i zaangażowanie. Dzięki Wam razem budujemy nowoczesną i efektywną firmę.

Jacek Szwajcowski
Prezes Zarządu

Powrót