PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

RADA NADZORCZA pelion s.a.

Jerzy Leszczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej

Doktor habilitowany prawa, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1984 pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a od 1990 roku wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Jerzy Leszczyński Zbigniew Wojnicki Spółka Jawna. Pełnił funkcję przewodniczącego w radach nadzorczych: Suwary SA w Pabianicach (spółka publiczna), PZF Cefarm – Kraków SA w Krakowie (spółka należąca do Pelion Healthcare Group) oraz członka rady nadzorczej w spółkach Condomi Erfurt Productiongesellschaft mbH w Erfurcie i Condomi AG w Kolonii (spółka publiczna). Obecnie pełni funkcję przewodniczącego w radach nadzorczych: Monnari Trade SA w Łodzi (spółka publiczna) oraz Business Support Solution SA w Łodzi (spółka należąca do Pelion Healthcare Group), a także członka rady nadzorczej BSP SA w Łodzi. Przewodniczy Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 1994 roku.

Hubert Janiszewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Doktor nauk ekonomicznych Politechniki Warszawskiej oraz mgr ekonomii SGPiS. Zawodowo związany był m.in. z Polish Investment Company, London, HSBC Financial Services Bankers Trust Company , a od 1999 roku – z Deutsche Bank Polska SA, gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu. Obecnie zasiada w radach nadzorczych: DB Securities S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, Deutsche Bank PBC S.A. jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Deutsche Bank Polska S.A, Cogngor SA, Mediacap SA, MCI Managment SA jako Członek Rady Nadzorczej. W Radzie Nadzorczej Pelion S.A. zasiada nieprzerwanie od 1999 roku.

Jacek Tucharz Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Przewodniczący Zespołu Audytu przy Komitecie Audytu

Ukończył z tytułem magistra Szkołę Główną Handlową na Wydziale Handlu Zagranicznego oraz Podyplomowe Studium Polityki Marketingowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1993 roku związany był z biurami maklerskimi oraz funduszami inwestycyjnymi, a od 2006 roku jest samodzielnym przedsiębiorcą. Członek Rady Nadzorczej Rovese SA. W Radzie Nadzorczej Pelion S.A. zasiada nieprzerwanie od 2009 roku.

Jan Kalinka Członek Rady Nadzorczej Członek Zespołu Audytu przy Komitecie Audytu

Doktor nauk farmaceutycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 1963-1994: pracownik naukowy Akademii Medycznej w Łodzi, a w latach 1980-1988 kierownik apteki szpitalnej w libijskim Benghazi. Od 1992 roku właściciel i kierownik prywatnej apteki. Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 2003 roku.

Anna Biendara Członek Rady Nadzorczej Członek Zespołu Audytu przy Komitecie Audytu

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Od lat związana z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A., obecnie Pelion S.A., gdzie od 1994 do 2012 roku pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych. W Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 2012 roku.

Powrót