PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

Ranking spółek najlepiej raportujących dane ESG

Pelion w gronie spółek najlepiej raportujących dane pozafinansowe w III edycji „Analizy ESG spółek w Polsce” przygotowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES i Crido Business Consulting

W październiku 2014 r. Pelion S.A. kolejny rok z rzędu została wyróżniona w rankingu spółek najlepiej raportujących dane ESG, tj. dane pozafinansowe z obszaru środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego, które dostarczane są analitykom, inwestorom i innym grupom interesariuszy. Ranking powstał na podstawie trzeciej edycji „Analizy ESG spółek w Polsce”, stworzonej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firm GES i Crido Business Consulting. Analizie poddane zostały wszystkie spółki notowane na GPW oraz NewConnect. Pelion znalazł się w pierwszej trójce spółek najlepiej raportujących dane pozafinansowe w sektorze ochrony zdrowia (spośród 16 analizowanych w tym obszarze). Honorowy patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Skarbu Państwa, Program Akcjonariat Obywatelski, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Powrót