PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

RESPECT Index

Pelion po raz trzeci w składzie RESPECT Index

Spółka Pelion S.A. znalazła się w składzie VIII edycji RESPECT Index - gronie spółek zarządzanych w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, notowanych na GPW w Warszawie w ramach tego indeksu. Tym samym po raz trzeci potwierdziła najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego prowadzenia biznesu.

W skład VIII edycji RESPECT Index weszły 24 spółki. W procesie kilkustopniowej weryfikacji ocenie podlegały m.in. strategia i sposób zarządzania organizacją, polityka pracownicza i środowiskowa oraz działania na rzecz rynku i klientów.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych (SRI). Stanowi realną referencję dla inwestorów giełdowych, gdyż daje gwarancję inwestycji w spółki o dużej płynności i najwyższych standardach zarządzania. Od 19 listopada 2009 r., gdy ogłoszono pierwszy skład indeksu, do grudnia 2014 r. stopa zwrotu RESPECT Index wyniosła 70%.

Powrót