PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

Tytuł "SOLIDNY PRACODAWCA 2014" dla PGF S.A.

W styczniu 2015 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. została uhonorowana tytułem "SOLIDNY PRACODAWCA 2014", dołączając tym samym do grona przedsiębiorstw najbardziej wiarygodnych pod względem polityki personalnej, które na tej podstawie budują swoją przewagę konkurencyjną. Wyróżnienie stanowi potwierdzenie, że firma odznacza się wzorową polityką personalną oraz wyjątkowym podejściem do pracowników. O przyznaniu PGF tytułu Solidnego Pracodawcy zadecydowało wiele czynników, związanych z podejściem do pracownika, m.in. w odniesieniu do standardów rekrutacji, systemów motywacyjnych czy możliwości rozwoju i awansu. Firma dba o swoich pracowników, gwarantuje poszanowanie zasad równego traktowania wszystkich zatrudnionych (niezależnie od wieku, statusu, sytuacji życiowej). PGF inwestuje w swoich pracowników, pamiętając, że to ludzie są najważniejsi i to dzięki nim firma stale się rozwija. Organizuje w tym celu odpowiednio dostosowane do potrzeb szkolenia rozwijające kompetencje pracowników. PGF stawia na przejrzystą kulturę organizacyjną, bardzo dobre warunki socjalne, rzetelne systemy motywacyjne oraz ciekawe programy pracownicze. Firma organizuje też praktyki i staże dla studentów, z których część zostaje później pracownikami PGF. Wielu cenionych obecnie w firmie specjalistów zaczynało swoją karierę zawodową w ten sposób.

Powrót