PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

sprzedaż hurtowa

PGF S.A. jest nowoczesną, profesjonalnie zarządzaną firmą ,zajmującą się dystrybucją leków do aptek, a także świadczącą usługi dla aptekarzy i producentów farmaceutycznych.

Misją firmy jest wyprzedzanie oczekiwań rynku, który nieustannie się zmienia oraz wyznaczanie innowacyjnych standardów współpracy z aptekami i producentami farmaceutycznymi. Spółka jest jednym z trzech największych dystrybutorów farmaceutycznych w Polsce, z ok. 20% udziałem w rynku hurtowej sprzedaży do aptek.

PGF obsługuje ponad 9 tys. placówek aptecznych, korzystając z zoptymalizowanej sieci centralnie zarządzanych, nowoczesnych magazynów oraz floty transportowej. Odpowiednie rozmieszczenie 13 lokalnych hurtowni na terenie całego kraju pozwala w ciągu kilku godzin dostarczyć leki do dowolnego miejsca w Polsce. Z kolei PGF S.A. centralizuje najważniejsze funkcje biznesowe: począwszy od polityki zakupowej i zaopatrzenia spółek lokalnych, po marketing i sprzedaż. Spółkę wyróżnia najszersza oferta asortymentowa na rynku, obejmująca ponad 25 tys. pozycji.

Oprócz sprzedaży leków z wszystkich grup farmakologicznych, stanowiącej ponad 90-procentowy udział w przychodach, dystrybuowany jest sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, zioła, suplementy diety oraz kosmetyki. Codziennie realizowanych jest 20 tys. zamówień, w ramach których sprzedawanych jest ponad 1 mln opakowań. Nowoczesna struktura logistyczna oraz zautomatyzowany system dystrybucji (w tym pięć w pełni zautomatyzowanych magazynów lokalnych) pozwalają nie tylko zwiększyć wydajność, ale także zmniejszyć ryzyko błędu i znacząco przyspieszyć dostawę do aptek. Dostawy produktów farmaceutycznych docierają od producentów do centralnej hurtowni w Łodzi, a następnie produkty są sortowane z podziałem na poszczególne magazyny regionalne i transportowane do nich. W oddziałach rejonowych zamówienia z aptek i innych punktów sprzedaży detalicznej przyjmowane są do systemu sprzedaży telefonicznie przez telemarketing albo z wykorzystaniem Internetu (obecnie zdecydowana większość z nich kierowana jest do hurtowni właśnie tym kanałem). Zamówienia są następnie wysyłane zgodnie z harmonogramem tras. Cały proces przebiega z wykorzystaniem kodów kreskowych – etykiet, które znajdują się na każdym opakowaniu. Wprowadzane sukcesywnie innowacje w procesie logistycznym PGF pozwalają obniżać koszty oraz chronić środowisko, m.in. poprzez ograniczenie wykorzystania papieru.

W PGF został wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami DPD (Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej), którym objęte zostały wszystkie procesy w zakresie dystrybucji. Gwarantuje on, że dostarczany do odbiorcy produkt spełnia wymagania jakościowe oraz pochodzi z legalnego łańcucha dostaw. Na bieżąco analizowane są zmiany prawne i wdrażane aktualne wymogi związane z obrotem produktami w hurtowni farmaceutycznej, w tym nowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej z dnia 5 listopada 2013 r.

PGF nieustannie wdraża innowacyjne rozwiązania i zapewnia nowoczesny pakiet narzędzi marketingowych dla swoich klientów. Spółka oferuje kompleksową ofertę dla farmaceutów, producentów i pacjentów oraz rozwija koncepcję biznesową e-commerce, czego przykładem jest portal dla profesjonalistów z branży farmaceutycznej pharmbook.pl. Portal ten, obok dostarczania aktualnych informacji, stanowi elektroniczną platformę sprzedaży w segmencie najszybciej rotujących towarów oraz w sekcji promocji handlowych. Ponadto, dzięki innowacyjnej funkcjonalności „rozrachunki”, umożliwia aptekarzom dokonywanie szczegółowych analiz płatności za faktury w relacji do warunków kredytu kupieckiego oraz dokonywanie bezpośrednio przez portal przelewów finansowych z kont bankowych aptek.

2014

W 2014 roku zdefiniowana została strategia PGF na lata 2014-2017. Podstawowym założeniem i punktem wyjściowym jest rzetelne i kompleksowe partnerstwo w dystrybucji farmaceutycznej. Zgodnie z przyjętą strategią PGF jest:

partnerem nr 1 dla aptek rodzinnych i małych sieci: buduje narzędzia dla ich rozwoju, nie posiada i nie zamierza budować sieci własnych aptek,

partnerem nr 1 dla producentów: aktywnie wspiera sprzedaż ich produktów, nie posiada i nie zamierza budować marek własnych leków

W Polsce, mimo rosnącego w ostatnich latach udziału średnich i dużych sieci aptecznych w rynku, apteki indywidualne oraz małe sieci (liczące do 5 aptek) nadal stanowią większość. Jednakże od początku 2012 roku, kiedy to została wprowadzona nowa ustawa (nazywana w skrócie „refundacyjną”), ich sytuacja uległa pogorszeniu na skutek szeregu niekorzystnych zjawisk, będących następstwem zmiany prawa. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom aptek rodzinnych i małych sieci, PGF oferuje szereg rozwiązań, których większość pojedynczych podmiotów nie posiada. Współpraca z PGF oznacza dla aptek dostęp do najszerszego asortymentu na rynku, korzystanie z pełnej oferty najlepszych i najnowocześniejszych usług oraz możliwość wdrożenia nowoczesnego modelu zarządzania biznesem.

Ideę partnerskiej współpracy najpełniej oddaje wdrażany w 2014 roku na szeroką skalę program „Zdrowy Wybór”, którego celem jest wzmocnienie kondycji ekonomicznej aptek dzięki zagwarantowaniu zestawu innowacyjnych narzędzi służących minimalizacji kosztów dystrybucji oraz zwiększeniu rentowności. W ramach projektu oferowana jest m.in. usługa zarządzania kategorią, dająca możliwość dostosowania asortymentu apteki do aktualnej sytuacji i trendów oraz zachowań zakupowych jej klientów, a także usługa optymalizacji magazynu, która poprawia efektywność zarządzania kapitałem obrotowym. W ten sposób każda apteka może być zarządzana nowocześnie i efektywnie. W ramach programu funkcjonuje także Akademia „Zdrowy Wybór”, która stanowi syntezę wiedzy dla właścicieli aptek i farmaceutów dotyczącą zarządzania oraz rozwoju umiejętności sprzedaży i obsługi pacjentów. Partnerstwo z producentami, obok wzajemnej współpracy na rzecz aptek w ramach programu „Zdrowy Wybór”, oznacza także stały rozwój dodatkowych usług świadczonych przez PGF, tj. zarządzanie asortymentem, wsparcie akcji promocyjnych, analityka biznesowa, optymalizacja sprzedaży i in.

Działalność PGF opiera się na pasji, rzetelności oraz szacunku i zasadach partnerstwa we współpracy z kontrahentami. W ramach wspólnych działań pracownicy firmy angażują się w różnego typu formy działalności charytatywnej na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska, czego przykładem jest udział drużyny biegowej PGF w charytatywnej zbiórce i biegu biznesowym Łódź Business Run, a także włączenie się w grono wolontariuszy Fundacji „Dbam o Zdrowie” w łódzkim maratonie.

Spółka stawia na przejrzystą kulturę organizacyjną, bardzo dobre warunki socjalne, rzetelne systemy motywacyjne oraz ciekawe programy pracownicze. Organizuje też praktyki i staże dla studentów, z których część zostaje później pracownikami PGF.
Zwieńczeniem takich działań było uhonorowanie PGF S.A. tytułem „Solidny Pracodawca 2014”. Tym samym spółka dołączyła do elitarnego grona przedsiębiorstw najbardziej wiarygodnych pod względem polityki personalnej, które na tej podstawie budują swoją przewagę konkurencyjną. Wyróżnienie to stanowi potwierdzenie, że spółka odznacza się wzorowym podejściem do pracowników i gwarantuje poszanowanie zasad równego traktowania wszystkich zatrudnionych. Spółka wspiera rozwój swoich pracowników pamiętając, że dzięki nim osiąga najwyższą jakość usług świadczonych na wymagającym rynku farmaceutycznym. Organizuje w tym celu odpowiednio dostosowane do potrzeb szkolenia rozwijające kompetencje zespołu.

Wyzwania i plany

W najbliższych planach PGF jest kontynuacja działań rozpoczętych w 2014 roku, tj. realizacja przejrzystej strategii partnerstwa w dystrybucji leków m.in. poprzez program „Zdrowy Wybór” oraz rozszerzenie działań aktywnie wspierających producentów w sprzedaży leków (w tym gwarancja rzetelnej dystrybucji do aptek). Ponadto, celem spółki będzie utrzymanie najwyższej jakości świadczonych usług, zapewnienie najszerszego asortymentu i najlepszych cen oraz osiąganie dynamiki wzrostu przychodów powyżej dynamiki rynku. Od 2015 roku uruchomiona zostanie recepta.pl – nowoczesna platforma internetowa, oferująca pełną bazę preparatów dostępnych na rynku farmaceutycznym. Zadaniem portalu jest umożliwienie pacjentom zamówienia leków z odbiorem w wybranej z listy placówce aptecznej, dzięki czemu skraca się czas poszukiwania leków, zwłaszcza tych mniej popularnych, które często nie są dostępne od ręki. Recepta.pl wspiera pacjentów w warunkach pogorszonej dystrybucji numerycznej leków (dostępności przy pierwszej wizycie) w aptekach, spowodowanej przez powszechne zmniejszenie aptecznych zapasów magazynowych z uwagi na spadek marży aptecznej.

Pharmapoint powstał w 2011 roku w ramach linii biznesowej sprzedaż hurtowa, jako wyspecjalizowany podmiot na rynku sprzedaży do innych hurtowni farmaceutycznych.

Spółka stale poszerza ilość odbiorców z rynku farmaceutycznego, zapewniając kompleksowy serwis ponad stu klientom. Posiada nowoczesne zaplecze logistyczne, pozwalające m.in. na przechowywanie i magazynowanie produktów farmaceutycznych w różnych warunkach temperatury z całodobowym monitoringiem. Oprócz usług dystrybucyjno-logistycznych, w tym realizacji dystrybucji wyłącznościowej, firma oferuje swoim klientom szereg usług sprzedażowo-marketingowych, dzięki czemu jest obecnie strategicznym partnerem dystrybucyjnym dla wielu producentów farmaceutycznych. Aktualnie magazyn główny oraz większość działów firmy zlokalizowane są w Łodzi, dział sprzedaży przedhurtowej - w Katowicach, a hurtownia lokalna i magazyn importera - w Poznaniu.

Wartości, które są szczególnie ważne dla Pharmapoint to odpowiedzialność, otwartość i innowacyjność. Spółka, poprzez podejmowane działania, buduje zaufanie w relacjach z dostawcami i odbiorcami, troszczy się o ich działalność biznesową, postępując w sposób przynoszący korzyść wszystkim zainteresowanym stronom. Jest firmą odpowiedzialną społecznie, promującą działania ekologiczne, zwiększające bezpieczeństwo pracowników, kontrahentów, klientów i partnerów, a także wspierającą działania prozdrowotne i charytatywne, ze szczególnym wsparciem działalności Fundacji „Dbam o Zdrowie”.

Rok 2014

Dzięki wychodzeniu naprzeciw potrzebom swoich klientów i poszerzaniu zakresu świadczonych usług, Pharmapoint kontynuował w 2014 roku dotychczasowy poziom rozwoju. Oferta uruchomionego w 2013 roku magazynu regionalnego spotkała się z dużym zainteresowaniem producentów.

W oparciu o art. 4 Prawa Farmaceutycznego, spółka sprowadzała leki ratujące życie, czasowo niedostępne w Polsce, a także wspierała obsługę badań klinicznych w zakresie pozyskiwania produktów i procesu dystrybucji. Jednocześnie spółce udało się rozwinąć ofertę dystrybucji wyłącznościowej dla producentów, w szczególności kompleksową obsługę marketingową, która dołączyła do standardowej oferty usług z zakresu logistyki i dystrybucji. W 2014 roku spółka uruchomiła magazyn importera wraz z możliwością składowania celnego.

Wyzwania i plany

W 2015 roku Pharmapoint będzie skupiać się na utrzymaniu dotychczasowego tempa rozwoju, a także na szukaniu nowych możliwości biznesowych, które pozwolą wzbogacić dostępną ofertę. Ważnym zadaniem dla spółki będzie rozwój możliwości promocji produktów farmaceutycznych oraz podpisanie kontraktów z nowymi producentami.

Powrót