PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

usługi dla producentów

Pharmalink jest liderem na rynku transportu leków, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych bezpośrednio od poducentów farmaceutycznych do odbiorców – podmiotów lecznictwa zamkniętego i otwartego, hurtowni, aptek, przychodni i in.

Misją Pharmalink jest bycie rzetelnym i niezawodnym partnerem, zapewniającym zintegrowane usługi logistyczne dla branży farmaceutycznej. Spółkę wyróżnia wysoka i stale doskonalona jakość, m.in. poprzez walidację procesów i pojazdów, ciągłą kontrolę i monitoring warunków transportu, a także terminową realizacją dostaw. W celu zbudowania kompetencji pracowników do jak najlepszej obsługi klientów, Pharmalink realizuje plany szkoleniowe dla poszczególnych działów, jak również indywidualne plany rozwojowe.

Pharmalink jest w stanie dotrzeć do odbiorców na terenie całego kraju w ciągu 24 godzin, oferując także dostawy na ratunek oraz skrócony czas (do 12 godzin). Optymalizacja tras oraz maksymalne wykorzystanie ładowności pojazdów pozwala aktywnie ograniczać negatywny wpływ na środowisko. Cały system logistyczny spełnia wymogi zawarte w ustawie z dn. 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Jako pierwszy operator logistyczny na rynku, spółka wdrożyła technologię transportu w suchym lodzie oraz w tzw. zimnym łańcuchu dostaw (temperatura od 2°C do 8°C). Wykorzystuje do tego specjalistyczne samochody z zabudową izotermiczną i urządzeniami grzewczo-chłodniczymi. Pharmalink jest też prekursorem stosowania we wszystkich pojazdach systemu śledzenia przesyłek GPS, zapewniającego stałe monitorowanie lokalizacji pojazdów oraz warunków temperaturowych on-line podczas transportu.

Rok 2014

Działania operacyjne w 2014 roku były związane z optymalizacją kosztów transportu, standaryzacją zasad współpracy z przewoźnikami oraz zwiększaniem skali współpracy z klientami kluczowymi, w tym w ramach dystrybucji bezpośredniej i dedykowanej. Z myślą o rozwoju kolejnego segmentu usług i zbudowaniu kompleksowej oferty, spółka uzyskała koncesję na hurownię produktów weterynaryjnych i uruchomiła ją w Łodzi. W efekcie wdrożonych w 2014 roku działań zwiększono sprzedaż usług, zarówno w odniesieniu do liczby zamówień i przewiezionych paczek, jak i wartości przychodów ze sprzedaży. Dzięki elastycznemu podejściu do potrzeb kontrahentów oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, spółka utrzymała czołową pozycję na rynku.

Wyzwania i plany

Długoterminowa strategia Pharmalink przewiduje rozwój działalności spółki na rynkach zagranicznych oraz zorientowanie na długoterminowe mowy z gwarancją spłaty należności. W nadchodzącym roku spółka nadal będzie optymalizować koszty transportu, m.in. poprzez rozwój sieci komór przeładunkowych oraz dywersyfikację usługodawców. Stałe podnoszenie jakości będzie miało na celu zaoferowanie klientom wartości dodanej do palety świadczonych usług. W kwestii sprzedaży Pharmalink nadal będzie się koncentrować na pozyskiwaniu nowych kontraktów, z istotnym naciskiem na dystrybucję bezpośrednią i dedykowaną.

Powrót