PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

ROK 2014 wydarzenia

STYCZEŃ
 • Wprowadzenie do obrotu giełdowego 12 400 akcji zwykłych na okaziciela serii P1 spółki Pelion S.A. o wartości nominalnej 2 PLN / akcję.
 • Wydanie w dniu 30 stycznia 2014 r. rekomendacji "trzymaj" przez DM BZ WBK z ceną docelową 96 PLN / akcję.
LUTY
 • Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Pelion S.A. z kwoty 22 806 992 PLN do kwoty 22 831 792 PLN.
MARZEC
 • Podjęcie przez Zarząd Pelion S.A. uchwały o rekomendacji WZA wypłaty dywidendy w wysokości 3 PLN / akcję przy podejmowaniu decyzji o podziale zysku osiągniętego w roku 2013.
 • Począwszy od sesji w dniu 24 marca 2014 r. wyłączenie Pelion S.A. z indeksu mWIG40 i włączenie w skład WIG50.
 • Trzecia edycja konkursu grantowego „Razem Możemy Więcej” Fundacji „Dbam o Zdrowie” z rekordową kwotą 3,3 mln PLN przyznanej pomocy.
 • Wydanie w dniu 28 marca 2014 r. rekomendacji "trzymaj" przez DM IDMSA z ceną docelową 133 PLN / akcję.
KWIECIEŃ
 • Wyróżnienie 15 dobrych praktyk realizowanych przez Pelion w wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2013. Dobre Praktyki”.
 • Czwarta edycja Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie.
 • Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 kwietnia 2014 r. w Łodzi w siedzibie Pelion S.A.
MAJ
 • Wypłata dywidendy akcjonariuszom Pelion S.A. w wysokości 3 PLN / akcję w dniu 28 maja (dniem wypłaty dywidendy, wg którego ustalona została lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, był 12 maja).
 • Wydanie w dniu 30 maja 2014 r. rekomendacji "neutralnie" przez BM BGŻ z ceną docelową 79,95 PLN / akcję.
CZERWIEC
 • Odznaczenie Prezesa Pelion S.A. przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w rozwoju przedsiębiorczości.
 • Strona www.pelion.eu uznana za najlepszą stronę internetową w kategorii „Spółki giełdowe należące do indeksu sWIG80” w VII edycji Konkursu ZSE.
 • Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia obniżenia wysokości kapitału zakładowego Pelion S.A. z 22 831 792 PLN do kwoty 22 371 150 PLN.
 • Uruchomienie platformy dystrybucyjnej doz direct.
LIPIEC
 • Wydanie w dniu 21 lipca 2014 r. rekomendacji "trzymaj" przez DM BOŚ z ceną docelową 100,1 PLN / akcję.
SIERPIEŃ
 • Podpisanie warunkowej umowy nabycia 100% udziałów spółki Polbita Sp. z o.o. – właściciela drogerii Natura przez należącą do Pelion spółkę CEPD N.V.
WRZESIEŃ
 • Pelion na 94. miejscu w rankingu 500 największych firm w Europie Środkowej, przygotowanym przez firmę doradczą Deloitte oraz w prestiżowym Index of Success, prezentującym koniunkturę w biznesie oraz kondycję największych i najbardziej dynamicznych firm.
PAŹDZIERNIK
 • Uruchomienie nowoczesnego centrum logistycznego na Litwie.
 • Wydanie w dniu 21 października 2014 r. rekomendacji "trzymaj" przez DM BZ WBK z ceną docelową 79 PLN / akcję
 • Przejęcie z dniem 31 października 2014 r. przez CEPD N.V. 100% udziałów w Polbita Sp. z o.o. po spełnieniu się warunku, jakim było wydanie zgody na koncentrację przez UOKiK.
 • Pelion S.A. kolejny rok z rzędu wyróżniona w rankingu spółek najlepiej raportujących dane ESG.
 • Pelion po raz szósty patronem obchodów Międzynarodowego Dnia Godności w Polsce.
 • Pelion partnerem merytorycznym projektu „Liderzy w sektorze ochrony zdrowia”, organizowanym przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi oraz GPW w Warszawie.
LISTOPAD
 • 17. Gala „Urtica Dzieciom”.
GRUDZIEŃ
 • Pelion S.A. w składzie VIII edycji RESPECT Index, po raz kolejny potwierdzając najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego prowadzenia biznesu.
 • Wydanie w dniu 4 grudnia 2014 r. rekomendacji "neutralnie" przez BM BGŻ z ceną docelową 70,54 PLN / akcję.
 • Wydanie w dniu 11grudnia 2014 r. rekomendacji "kupuj" przez Trigon DM z ceną docelową 96 PLN / akcję.
 • Wydanie w dniu 11grudnia 2014 r. rekomendacji "kupuj" przez DM BOŚ z ceną docelową 95 PLN / akcję.
Powrót